HOME PROFIL FIRMYTRIBOTECHNIKAGROFYZIKALNI PRISTROJEKONTAKT
   Profil firmy
Forma spolecnosti
VISTEC je soukroma firma, jejimz zakladnim cilem je vyvoj a vyroba pristrojoveho vybaveni pro chemicke nebo prumyslove laboratore. Zakaznikum jsou zejmena poskytovany komplexni sluzby váoboru kapilarnich viskozimetrickych metod. Jsou dodavany jak cele systemy pro mereni viskozity, tak jednotlive komponenty.

Vyvoj firmy a soucasny stav
Firma byla zalozena nejprve jako konsorcium fyzickych osob vároce 1986 a pote registrovana jako soukroma spolecnost vároce 1989. Prace zakladatelu firmy a jejich spolupracovnÝku vsak existovaly jiz podstatne drive, na pude Ceskoslovenske akademie ved. Zprvu byl naplni prace firmy vyvoj laboratorniho vybaveni na zakazku, pozdeji se specializovala na vyvoj a vyrobu zarizeni pro kapilarni mereni viskozity. Sávyvojem vypocetni techniky byly viskozimetricke systemy postupne doplnovany o vypocetni techniku slouzici pro automatizaci mereni a vyhodnoceni namerenych udaju. Zakladem mericich systemu jsou patentovana provedeni sklenenych aparatur.

Vedeni firmy
Milos K÷ssler, obchodni reditel, ktery je zodpovedny za obchodni aktivity, styk se zakazniky, servis a certifikaci systemu.
Jindrich Pacovsky, technicky reditel, ktery je zodpovedny za vyvoj a vyrobu elektronickych jednotek, vyvoj a produkci programoveho vybaveni a za dokumentaci k dodavanym zarizenim.
Jan Pacovsky, sprava informacniho systemu.
Marta Pacovska, externi konzultant - odborny asistent, Univerzita Karlova, katedra fyzikalni chemie.
Milos Netopilik, externi konzultant - vedecky pracovnik Ustavu makromolekularni chemie AV CR.

Hlavni dodavatele a partneri
Pro jednotllive oblasti vyvoje a vyroby jsou kontrahovany ruzne ceske firmy z techto oblasti:

 • vyroba sklenenych dilu

 • vyroba mechanickych dilu

 • vyroba elektronickych jednotek

 • vyvoj programoveho vybaveni

Certifikace je provadena ve Vyzkumnem Ustavu CKD, tribotechnicka laborator Funkcni testy zarizeni jsou provadeny pri vyuce studentu na katedre fyzikalni chemie Univerzity Karlovy.

Nahoru


Vysledky a ocekavany rust
Po celou dobu existence firmy se dari drzet krok s vyvojem pozadavku zakazniku na technicke zabezpeceni viskozitnich mereni na vysoke urovni. Zejmena jsou dobre hodnoceny tyto parametry:
 • spolehlivost elektroniky

 • komplexnost dodavaneho zarizeni

 • sluzby poskytovane pro zajisteni provozu systemu

Vzhledem k neustalemu zvysovani uzivatelskeho komfortu dodavaneho zarizeni a udrzovani vyhodnych cenovych relaci, lze predpokladat zvysujici se zajem o produkty VISTEC.

Aplikacni vyvoj
Firma trvale zajistuje vyvoj a zdokonalovani vsech komponent viskozimetrickych systemu. Pro systemy propojene s vypocetni technikou jsou pravidelne revidovany a zdokonalovany ovladaci programy.

Budouci vyvoj
Zakladni zasady budouciho vyvoje:
vyrabet hodnotne produkty
 • efektivne

 • ve vyssi kvalite

 • s nizsimi naklady

 • v kratsim case

 • v definovanem (rostoucim) objemu optimalizovat produktovou skladbu

 • vyvijet a dodavat konkurenceschopne produkty

 • ziskat konkurencni vyhodu v produktove skladbe

 • zajistit stabilitu prijmu i pri rychle zmene pozadavku zakazniku


Vzhledem k omezenemu trhu v Ceske republice firma planuje zesilit sve aktivity v zahranici. Jedna se zejmena o Slovensko a Nemecko, kde ma firma jiz dlouhodobejsi kontakty. Vzhledem ke zkusenostem s vyrobou laboratornich pristroju, hodla firma zahajit vyvoj vybaveni pro nektera dalsi odvetvi chemickych laboratornich mereni.

Nahoru


Konkurenceschopnost firmy
Firma VISTEC zaujima v CR v prodeji systemu pro mereni viskozity predni misto poctem dodanych systemu. Tato uspesnost spociva predevsim v dobre vyvazenosti ceny a uzitne hodnoty dodavanych systemu. V neposledni rade hraji dulezitou ulohu i tradicne dobre a dlouhodobe kontakty s pracovisti v Cechach, na Slovensku i v Nemecku, kde dodavky pristroju probihaly do ruznych instituci na uzemi byvale NDR. Behem vyvoje se trvale v systemech provadeji inovace, ktere vyplyvaji z praktickych zkusenosti nasich prednich chemickych pracovist. Konkurenceschopnost firmy je posilovana originalnim resenim vlastniho designu jak sklenenych, tak elektronickych casti systemu.

Nahoru