NAHORUHOME PROFIL FIRMYZÁKAZNÍCIPRODUKTYSPECIFIKACESLUŽBYKONTAKT
   VS2004
Základní popis
VS2004-P je kompaktní přístroj pro měření viskozity vyhodnocením doby průtoku kapaliny měrnou kapilárou. Přístroj měří s velkou přesností dobu průchodu menisku kapaliny kapilárou mezi dvěma místy, kde jsou připevněna čidla pro snímání průtoku. Čidla vyzařují paprsek infračerveného světla a elektronika detekuje jeho přerušení meniskem kapaliny. Doba průtoku je měřena pomocí krystalem řízených hodin, takže je zajištěna velká přesnost a opakovatelnost časového údaje. Elektronická jednotka je řízena mikroprocesorem a poskytuje řadu doplňkových možností, které usnadňují a zrychlují prováděná měření. VS2004-P se ovládá pomocí fóliové klávesnice a výběrem funkcí z nabídky na dvouřádkovém displeji. Čidla snímání hladiny měřené kapaliny jsou standardně určena pro kapilární viskozimetry s temperačním pláštěm, které dodává firma VISTEC (U-viskozimetry, průtokové a Ubbelohdeho viskozimetry). Standardní průběh automatického cyklu měření zahrnuje temperaci vzorku po zvolenou dobu, předvolený počet opakování měření v jednom viskozimetru a vytištění dat na vestavěné tiskárně. Během jednoho cyklu měření je kapilární viskozimetr automaticky naplněn a po každém měření průtokové doby je kapilára pročištěna proudem vzduchu.

Vlastnosti
 • Měření viskozit kapalin v rozsahu 0.3 až 30000 mm2s-1 při teplotách do 130 oC
 • Možnost připojení až 5 viskozimetrů
 • Přesnost měření: 1%, (je dána stabilitou teploty měřené kapaliny - viskozimetry jsou temperovány termostatem s externí cirkulací temperující kapaliny)
 • Měřené intervaly: 0,02 až 999 sekund s rozlišovací schopností 0,02 sekundy
 • Přepočet změřené doby průtoku na viskozitu podle zadaných konstant viskozimetrů
 • Výpočet střední hodnoty a standardní odchylky výsledku pro sérii měření
 • Nastavení temperační doby: 0 až 99 minut
 • Identifikace měřeného vzorku: je dána časovým údajem okamžiku posledního měření v řadě
 • Vnitřní a servisní diagnostika
 • Hodiny reálného času se zobrazovaným rozlišením 1 sekunda
 • Parametry měření, naměřené hodnoty i časové údaje zůstávají beze změny i po přerušení napájení
 • Možnost připojení k počítači přes standardní seriový port RS232 a přenos naměřených dat k dalšímu zpracování


 • Sestava přístroje
  Viskozimetry podle požadavků odběratele
  Protokoly o konstantách viskozimetrů
  Elektronická jednotka pro měření
  Pár infračidel
  Příslušenství (kabely, držáky čidel, stojany pro viskozimetry, průtokový termostat)

  Charakteristika a oblasti použití
  Viskozimetrický systém řady VS2004 je dalším typem systémů ve vývojové řadě společnosti VISTEC. Navazuje na dlouholetou tradici osvědčených a spolehlivých přístrojů s unikátním řešením jak skleněného kapilárního viskozimetru s temperačním pláštěm, tak elektronického systému automatického měření. Inovace přístroje spočívá zejména v jeho podstatném zmenšení, kdy se v jednom panelu sjednocuje elektronika vyhodnocení průtoku i pneumatické prvky pro plnění a čištění viskozimetru. Bylo zjednodušeno ovládání a doplněna řada funkcí, včetně programu pro další zpracování změřených dat na počítači. Přístroj je ideálním řešením pro všechny oblasti měření viskozity, kam byly již dodávány předcházející typy viskozimetrických systémů VISTEC. Jedná se např. o viskozitní měření olejů, roztoků celulózy, polymerů atd.