NAHORUHOME PROFIL FIRMYZÁKAZNÍCIPRODUKTYSPECIFIKACESLUŽBYKONTAKT
   Produkty
VISTEC je soukroma firma, jejimz zakladnim cilem je vyvoj a vyroba pristrojoveho vybaveni pro chemicke nebo prumyslove laboratore. Zakaznikum jsou zejmena poskytovany komplexni sluzby v oboru kapilarnich viskozimetrickych metod. Jsou dodavany jak cele systemy pro mereni viskozity, tak jednotlive komponenty. Soucasti dodavky je jak zarucni udrzba systemu tak i odpovidajici zaskoleni uzivatelu. Lze samozrejme uzavrit take dohodu o pozarucni udrzbe.
Firma VISTEC se orientuje predevsim na nasledujici oblasti mereni viskozity:

 • polymery (chemie polymeru)

 • roztoky celuloz (papirensky prumysl, vyroba celulozy)
 • oleje (tribotechnika, petrochemie)


 • Pro kazdou uvedenou oblast je vypracovana metodika mereni, ktera muze byt podporena zpracovanim namerenych hodnot prislusnym pocitacovym programem. Zakladem pro merici postupy jsou normy, podle nichz firma nabizi jak technicke, tak programove vybaveni. Na zadost zakaznika muze firma dodat i specializovane vybaveni pro jina odvetvi laboratorni techniky (termostaty, destilacni pristroje apod.).

  Viskozimetricke systemy jsou urceny pro mereni viskozit kapalin v rozsahu 0.3 az 30000 mm2 s-1 pri teplotach do 150 oC. K mereni mohou byt pouzity viskozimetry Ubbelohdeho typu, prutokove viskozimetry s automatickym cistenim viskozimetru novym vzorkem, U-viskozimetry pro kapaliny zanechavajici nepruhledny film na stenach viskozimetru, viskozimetry se sifonkem k semikontinualnim merenim, nebo jine kapilarni viskozimetry. Pro rychla mereni jsou urceny prutokove viskozimetry, U-viskozimetry a viskozimetry se sifonkem. K presnym merenim se pouzivaji Ubbelohdeho viskozimetry nebo jine kapilarnimi viskozimetry s opakovanim mereni na temze vzorku. Viskozimetry jsou opatreny beznymi fotocidly do 100oC nebo specialnimi fotocidly do 150oC. Mikroprocesorem rizena merna jednotka umoznuje pripojeni peti viskozimetru k postupnemu mereni. Alfanumericky displej merne jednotky zobrazi po kazdem mereni prutokovy cas v sekundach soucasne s cislem viskozimetru a cislem vzorku, pote zobrazi viskozitni koeficient kinematicky v mm2 s-1(cSt), pripadne dynamicky v mPa.s (cP). Oba udaje jsou vytisknuty na vestavene tiskarne. Pri uziti viskozimetrickych systemu s Ubbelohdeho viskozimetry po nastaveni doby temperovani vzorku a po ukonceni predvoleneho poctu opakovani mereni v jednom viskozimetru a vytisteni dat na tiskarne se manualne nebo automaticky pripoji k merne jednotce dalsi viskozimetr s novym vzorkem a mereni pokracuje. Reprodukovatelnost mereni Ubbelohdeho viskozimetrem je lepsi nez 0.02%, prutokovym nebo U-viskozimetrem lepsi nez 1%. Teto vysoke presnosti je dosazeno zvlaste diky pouzivani vysoce kvalitnich certifikovanych kapilar, velmi kvalitnich termostatu a opakovaneho mereni kazdeho vzorku. Vsechny viskozimetry jsou standardne vybaveny specialnimi cidly (senzory), ktere jsou schopny pracovat az do teploty 100oC. Na prani zakaznika je rovnez mozno dodat cidla az do teploty 150oC. Mereni je mozno provadet az na peti sklenenych viskozimetrech - v seriovem rezimu. Vysledky v sekundach nebo koeficienty dynamicke ci kinematicke viskozity jsou zpracovany mikroprocesorem rizenou merici jednotkou s alfanumerickym displejem a vestavenou tiskarnou.
  Jednotlive viskozimetricke systemy maji nasledujici vlastnosti:

  Systemy pro mereni v oboru polymeru jsou urceny pro zjisteni limitního viskozitního cisla, viskozimetricke stredni molarni hmotnosti a polymeracniho stupne roztoku polymeru. Merna jednotka umoznuje take pripojeni viskozimetru s vice mernymi banickami k mereni viskozity roztoke polymere s rigidnimi makromolekulami (napr. celulozy apod.) pro extrapolaci na nulovou koncentraci a na nulovy rychlostni gradient. Roztok polymeru je mozne pripravit primo ve viskozimetru pod inertnim plynem pri teplote az 150 °C. Limitni viskozitni cislo je urcovano jako extrapolovana hodnota prostrednictvim postupne zmeny koncentrace polymeru bud rucne nebo automatickou byretou. Zakladni provedeni lze doplnit pocitacem s ovladacim programem, ktery vyhodnocuje mereni ctyrmi metodami (Huggins, Kraemer, Schulz-Blaschke nebo Heller).

  Systemy pro mereni roztoku celulozy jsou urceny pro mereni dynamicke viskozity a urcení limitního viskozitniho cisla techto roztoku. Viskozita roztoku celulozy pripravenych v kuenu, kuoxamu nebo jinem rozpoustedle podle norem ISO, CSN, nebo jinych se meri obvykle v prutokovych viskozimetrech s temperacnim plastem. K zarizeni lze pripojit pocitac, ktery po zadani oznaceni a navazky vzorku a objemu rozpoustedla vypocte limitni viskozitni cislo podle zvolene metody a s oznacenim vzorku ho ulozí do pameti. Velmi vyhodna je trvala automaticka kontrola podminek procesu mereni vuci predepsanym hodnotam podle normy.

  Systemy pro mereni oleju jsou urceny pro mereni viskozity a viskozitniho indexu podle normy CSN 656218. Pro mereni se vetsinou pouzivaji Ubbelohdeho viskozimetry s temperacnim plastem. Po urceni prutokove doby je vypocitan dynamicky nebo kinematicky viskozitni koeficient. K zarizení lze pripojit pocitac, ktery po zadani parametru potrebnych pro zmereni prutokove doby (cislo viskozimetru, pocet opakovani, identifikacni udaje vzorku atd.) vypocte ciselné hodnoty, ktere charakterizuji vlastnosti oleju podle vyse uvedene normy.